JV Trading

OM OSS


Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden. Ett avsnitt kan være nok til å introdusere prosjektet ditt, hvis det blir for langt bør du dele teksten inn i flere avsnitt. En lang tekst er perfekt til å forklare hva som er unikt med din side.


Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden.

LEDELSE

STYRELEDER

Adam Kohn

Telefon

E-post

LEDER

Daniel Nicholson

Telefon

E-post

TRENER U-12

Laura Mattis

Telefon

E-post

NESTLEDER

Philip Henderson

Telefon

E-post

KASSERER

Robert Bennett

Telefon

E-post

Medlem

Anne Smith

Telefon

E-post


Medlem

Victor Miller

Telefon

E-post

ADMINISTRATIVT ANSATTE

Annie Monaco

Telefon

E-post

TRENER U-10

Adam Kohn

Telefon

E-post

Kontakt